Om mig

Birgitta Fagerlund

Birgitta Fagerlund

Född 1946 i Kristinehamn. Bosatt i Täby och på Österlen.

”Börja måla – på riktigt” var den korta uppmaningen en god vän gav mig för ett antal år sedan. Den uppmaningen blev en utmaning och startskottet till mitt måleri. Året var 2003 och allt sedan dess har måleriet haft en given plats i min vardag.

Under en stor del av mitt yrkesliv som förskollärare har barnen varit mina penslar och skapandebehovet blivit tillfredsställt i det lekfulla arbetet tillsammans med dem. När sedan arbetet med barnen övergick till administration och ledningsuppdrag, fick jag lov att hitta nya vägar för att stimulera lusten att skapa.

Sedan 2003 har jag deltagit i olika målarkurser, som inspirerat mig och drivit mitt måleri vidare.
Oljan fortsätter att fascinera mig, men jag har även börjat utforska och upptäcka nya möjligheter i skapandet genom att använda akryl och akvarell.

Varje ny målning är som att starta en resa. Ibland finns en färdig idé som ska omsättas, men ofta växer den fram. Ofta inträffar något oförutsett och nya vägar måste skapas. Ibland stannar jag kvar länge på samma plats, tar en omväg eller vänder tillbaka, tills känslan så småningom styr mig till slutmålet.